Hitarar & hitamælar

Submariner Digital Thermometer

990 kr.

Hitarar & hitamælar

Thermo Plus 25w hitari

5.990 kr.
5.750 kr. - 6.990 kr.

Hitarar & hitamælar

Ciano hitamælir

3.250 kr.

Hitarar & hitamælar

Marina hitari – 6 stærðir

5.250 kr. - 6.750 kr.

Hitarar & hitamælar

Hitamælir límdur

500 kr.

Hitarar & hitamælar

Gler Hitamælir

400 kr.

Hitarar & hitamælar

Juwel hitari – 4 stærðir

6.550 kr. - 7.990 kr.

Hitarar & hitamælar

Fluval hitari – 4 stærðir

10.500 kr. - 14.500 kr.

Hitarar & hitamælar

TetraTec HT-150 hitari

5.900 kr.

Hitarar & hitamælar

RENACAL 100w hitari

5.800 kr.
Uppselt

Hitarar & hitamælar

Juwel hitamælir

2.690 kr.